FIRST UKRAINIAN

BANK BLIŻEJ EUROPY

First Ukrainian International Bank funkcjonuje na rynku ukraińskim ponad ćwierć wieku i niezmiennie utrzymuje się w pierwszej dziesiątce największych graczy.

Punkt wyjścia
Przemiany ustrojowe lat `90 i urynkowienie gospodarek państw byłego ZSRR sprawiły, że pod koniec pierwszej dekady XXI w. na Ukrainie funkcjonowało prawie 200 różnego rodzaju instytucji mających w nazwie „Bank”, zarówno prywatnych jak i państwowych. Wszystkie te instytucje uświadomiły sobie szanse i zagrożenia z tym związane. Szanse — nowi klienci indywidualni i biznesowi, zagrożenia — przestarzałe struktury organizacyjne i schematy zachowań odziedziczone po poprzednim systemie. Problemu tego nie miały banki zachodnie (np. Raiffeisen), które wniosły ze sobą sprawdzone modele biznesowe. FUIB na tle rynku prezentował się relatywnie dobrze, ale miał wizerunek instytucji konserwatywnej, niedostępnej, przeznaczonej dla ludzi bogatych.

Impuls do zmian
Nowa strategia banku zakładała ponad dwukrotny wzrost udziału w rynku w perspektywie pięciu lat, zarówno w sektorze klientów biznesowych jak i detalicznych. Szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej upatrywano również w nowych produktach bankowych, wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej i pozyskaniu utalentowanych managerów, Wdrożenie tej strategii wymagało opracowania narzędzi marketingowych, które podciągną markę zarówno w sferze percepcji (wizerunek banku nowoczesnego) jak i funkcjonalnej (dostępność, dobre produkty, miła kompetentna obsługa, przyjazne, ergonomiczne otoczenie). Mając na uwadze wszystkie te informacje, pomogliśmy określić podstawy dla zmian: misję, formułę pozycjonującą, obietnicę marki i RTB.

Nowy znak: pierwsze podejście.
Pierwsze podejście do zmiany znaku zbiegło się z inicjatywą lokalnej agencji przygotowującej nową strategię reklamową. Powstała wtedy koncepcja koła z wpisanym skrótem nazwy banku.

W ramach prac konsultacyjnych przebadaliśmy potencjał nowej formy i wprowadziliśmy szereg modyfikacji pod kątem projektowania spójnego systemu identyfikacji. Systemu, w którym wszystkie elementy marki, których Klient doświadcza muszą do siebie pasować i wzmacniać zaufanie.

Bank komfortowy, czyli jaki?
Koncepcja marki i wynikająca z niej narracja „Brand Story” to nic innego jak wejście w emocje potencjalnego Klienta, który staje się bohaterem firmowej opowieści. Czym dla niego jest „Komfort” i jakiego rodzaju rozwiązań oczekuje? Komfort może być rozumiany na różne sposoby. Bank Komfortowy FUIB to bank dostępny, przyjazny, praktyczny, ergonomiczny, nowoczesny, bez kolejek. Wszystkie te postulaty znalazły odzwierciedlenie w identyfikacji wizualnej. Opracowaliśmy również alternatywną formę znaku z wyeksponowaną formułą pozycjonującą — „Komfortowy Bank”. Hasło to było również motywem przewodnim kampanii (outdoor, prasa), którą opracowaliśmy na potrzeby komunikacji zmian.

Przestrzeń otwarta
Pierwsze wrażenie, które towarzyszyło wizycie w dowolnym banku dowolnej marki na Ukrainie to specyficzne poczucie bycia obserwowanym i wisząca w powietrzu „aury nieufności”. Wrażenie to potęgowała organizacja przestrzeni we wnętrzu, pancerne szyby, wysokie kontuary oddzielające obsługę od klienta, czujni ochroniarze i ciężkie kamienne elementy wystroju kontrastujące z niewyszukanymi, dość przypadkowo dobranymi meblami, Realizacja postulatów nowej koncepcji marki w takich warunkach była dla nas sporym wyzwaniem. Projekt nowej architektury wnętrz bazował na otwartej przestrzeni pozbawionej elementów oddzielających klienta od obsługi (wyjątek stanowiły kasy), wygodnych, dobrze zaprojektowanych meblach (polskiej produkcji) oraz starannie dobranej kolorystyce elementów użytkowych i dekoracyjnych z akcentami firmowymi. Do pilotażowej realizacji wytypowanych zostało 6 placówek.
Cały projekt rebrandingowy spotkał się z uznaniem nie tylko wewnątrz banku, ale przede wszystkim wśród klientów indywidualnych i biznesowych.
Projekt wykonany w ramach przedsięwzięcia „Monobrand”.

Zakres prac: strategia, rebranding, identyfikacja wizualna, wnętrza (Toya), komunikacja marketingowa, wdrożenia, nadzór
Koncepcja kreatywna:
Tomasz Grądzki
Koncepcja strategiczna, analizy:
Anna Urbańska, Marcin Wołkiewicz
Koordynacja projektu: Marcin Wołkiewicz