ZESPÓŁ

Apogeum Tomasz Grądzki koncepcje kreatywne
TOMASZ GRĄDZKI

Koncepcje kreatywne
Zarządzanie projektami

Dyplom magistra sztuki (ASP Warszawa
wydział Wzornictwa Przemysłowego),
podyplomowe studia Zarządzanie i Marketing
(Akademia L. Koźmińskiego).

Realizacja licznych projektów brandingowych
m. in, Grupa LOTOS — identyfikacja marki korporacyjnej, grupy kapitałowej i  marek produktowych, Bank First Ukrainian International Bank (FUIB) — koncepcja kreatywna marki, Mennica Polska — identyfikacja marki PGNiG, Grupa KGHM, Bank Pekao S.A., IBD Business School i wielu innych.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów z dziedziny
brandingu dla zarządów, kadry kierowniczej
i pracowników firm.

W latach 2006-2009 — ­współzałożyciel
i szef działu projektowego Monobrand Sp. z o.o.

W latach 1996-2004 — współzałożyciel
i szef zespołu projektowego Monogram S.C.

WIĘCEJ MNIEJ
Apogeum Anna Urbańska Koncepcje strategiczne
ANNA URBAŃSKA

Koncepcje strategiczne

Dyplom magistra w dziedzinie Organizacji
i Zarządzania (UW).

Prowadzenie projektów brandingowych,
m. in. audyty marek TP S.A i PGNiG,
Strategia marek IBD Business School,
Elektrociepłownia KRAKÓW, VISTULA S.A.
Opracowanie wytycznych do zarządzania
architekturą portfela marek Grupy Kapitałowej
PGNiG, architektura marki LOTOS,
Organizowanie procesu budowy marki
w firmach — operatorach marek narodowych
(Poczta oraz Telekomunikacja Polska).
Koncepcja strategiczna marki First Ukrainian
International Bank (FUIB),

Prowadzenie szkoleń i warsztatów z dziedziny
brandingu i strategii marki dla zarządów i kadry
kierowniczej firm.

W latach 2006-2009 — współzałożyciel
i szef działu strategii Monobrand Sp. z o.o.

W latach 2004-2006 — konsultant
ds. strategii marki w Monogram S.C.

WIĘCEJ MNIEJ
Apogeum Marcin Wołkiewicz strategia i analizy
MARCIN WOŁKIEWICZ

Analizy rynkowe, strategia

Dyplom magistra w dziedzinie Ekonomii
(SGH), studia podyplomowe w dziedzinie
zarządzania (UW).

Realizacja licznych projektów brandingowych,
w szczególności w zakresie audytu
oraz strategii marek, w tym opracowanie
wytycznych do zarządzania architekturą
portfela marek Grupy Kapitałowej PGNiG,
architektura marki LOTOS, strategia marek
IBD Business School, Elektrociepłownia
KRAKÓW, VISTULA S.A.
Koncepcja strategiczna marki First Ukrainian
International Bank (FUIB),

Prowadzenie szkoleń i warsztatów z dziedziny
brandingu i strategii marki dla zarządów
i kadry kierowniczej firm.

W latach 2006-2009 — konsultant
ds. strategii marki w Monobrand Sp. z o.o.

W latach 2004-2006 — konsultant
ds. strategii marki w Monogram S.C.

WIĘCEJ MNIEJ