DONGOR BANK

PRIVATE BANKING

Dongorbank to instytucja finansowa działająca na wschodzie Ukrainy. Bank pierwszego wyboru dla wymagających klientów.

Jednym z celów wdrożonej w 2007 r strategii była restrukturyzacja ze szczególnym uwzględnieniem klientów biznesowych. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebowały profesjonalnej obsługi, a właściciele i menedżerowie narzędzi inwestycyjnych.

Koncepcja Private Banking
Private Banking to zestaw usług skierowanych do najbardziej zamożnej części społeczeństwa z ustalonym wysokim „progiem wejścia”. Bank opracowuje indywidualną, długoterminową strategię zarządzania majątkiem klienta w celu jego ochrony i pomnażania. Karty kredytowe wydane w systemie Private Banking otwierają drzwi do najbardziej ekskluzywnych miejsc na całym świecie.

Nowa strategia i nowa marka.
Projektowanie marki od podstaw zawsze wiąże się z wejściem w obszar zarządzania strategicznego, wymaga sformułowania misji, wizji wartości instytucji, ale również określenia wyznaczników platformy marki (pozycjonowania, atrybutów marki, obietnicy) — jako bazy procesu brandingowego. Opracowaliśmy nową formułę misji, atrybutem wiodącym marki stał się szacunek, a wartościami doświadczenie, wiarygodność i profesjonalizm.
Koncepcja marki i wynikająca z niej narracja „Brand Story” to wejście w emocje potencjalnego Klienta, który staje się bohaterem firmowej opowieści. Spośród trzech scenariuszy opowieści marki, do dalszej realizacji wybrany został kierunek „Klasyka i tradycja”.

Symbolika znaku
Równolegle z opracowaniem koncepcji marki pojawiały się pomysły na znak. Spośród wielu opcji wybraliśmy ideę portalu. Portal to zaproszenie do wnętrza, które daje poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Zawiera również w sobie ideę przekraczania progu a monumentalny łuk zwieńczający portal wsparty na dwóch filarach jest klasyczną, trwałą konstrukcją, która chroni.W znaku zakodowana jest litera „D” w cyrylicy — pierwsza litera nazwy banku.  System identyfikacji wizualnej nie należy do najbardziej rozbudowanych i sprowadza się do oznakowania architektonicznego placówek, pakietu biurowego, reklam prasowych, kart kredytowych, upominków, i elementów stroju opiekunów klienta. Powstał również projekt architektury wnętrz centrali banku i oddziałów.
Na przełomie 2011 i 2012 roku Dongorbank stał się częścią banku FUIB.
Projekt został wykonany w ramach przedsięwzięcia „Monobrand”.

Zakres prac: strategia, rebranding, identyfikacja wizualna, wnętrza (Toya).
Koncepcja kreatywna:
Tomasz Grądzki
Koncepcja strategiczna, analizy:
Anna Urbańska, Marcin Wołkiewicz
Koordynacja projektu: Marcin Wołkiewicz